Παραδοσιακή αρτοποιία”, όπως εμείς την εννοούμε … … Με συνέπεια ακολουθούμε πιστά, αυτά που μας δίδαξαν, αυτοί που ξέρουν από ψωμί …. Από την επιλογή, των σιτηρών, του μύλου και το τρόπο άλεσης, ώστε να μην χαθούν οι θρεπτικές ουσίες, που οι σύγχρονες διαδικασίες άλεσης αφαιρούν, έως το τρόπο ζυμώματος και τους πραγματικούς χρόνους ζύμωσης , που απαιτούνται και τέλος στο φούρνισμα με τις κατάλληλες θερμοκρασίες ψησίματος. Όταν αυτά γίνονται σωστά, η απόδοση είναι πάντα εύγευστο και θρεπτικό ψωμί, που δικαιούται να ονομάζεται «Παραδοσιακό».
Menu
Social
All rights reserved renieris-bakery.gr
f
text contact
top_page
Ρενιέρης Αρτοποιία
Ρενιέρης Bakery Δημ. Γούναρη 39 & Κων. Αθανάτου 1 Άνω Γλυφάδα Τηλ. 210 9603541 ---------------- Κατάστημα Αργυρούπολης Κομνηνών 37 Τηλ.: 210 9617921 E-mail: info@renieris-bakery.gr
Menu
Κατάστημα Αργυρούπολης E-mail: info@renieris-bakery.gr
Social
f
Ρενιέρης Αρτοποιία
Παραδοσιακή αρτοποιία”, όπως εμείς την εννοούμε … … Με συνέπεια ακολουθούμε πιστά, αυτά που μας δίδαξαν, αυτοί που ξέρουν από ψωμί …. Από την επιλογή, των σιτηρών, του μύλου και το τρόπο άλεσης, ώστε να μην χαθούν οι θρεπτικές ουσίες, που οι σύγχρονες διαδικασίες άλεσης αφαιρούν, έως το τρόπο ζυμώματος και τους πραγματικούς χρόνους ζύμωσης , που απαιτούνται και τέλος στο φούρνισμα με τις κατάλληλες θερμοκρασίες ψησίματος. Όταν αυτά γίνονται σωστά, η απόδοση είναι πάντα εύγευστο και θρεπτικό ψωμί, που δικαιούται να ονομάζεται «Παραδοσιακό».
Menu
Ρενιέρης Βakery Δημ. Γούναρη 39 & Κων. Αθανάτου 1 Άνω Γλυφάδα Τηλ. 210 9603541 ---------------- Κατάστημα Αργυρούπολης Κομνηνών 37 Τηλ.: 210 9617921 E-mail: info@renieris-bakery.gr
Social
All rights reserved renieris-bakery.gr
f
Ρενιέρης Αρτοποιία